Ngành Công nghệ Thông tin - Hệ Đại học

Mã ngành: 7480201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 70

Điều kiện và hình thức xét tuyển: 

Xét kết quả học tập tổ hợp các môn sau:

+ Toán học, Vật lý, Hóa học

+ Toán học, Vật lý, tiếng Anh

+ Toán học, KHTN, tiếng Anh

+ Toán học, Ngữ văn, tiếng Anh

 

Thế mạnh của ngành:

Sinh viên học ngành này được trang bị các kiến thức cơ bản về khoa học máy tính, ngôn ngữ lập trình và cơ sở dữ liệu. Đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, chương trình đào tạo chú trọng định hướng vào kỹ năng lập trình, đặc biệt là lập trình mạng và lập trình di động.

Cơ hội việc làm rộng mở: 

Kỹ sư phân tích, thiết kế, lập trình trong các công ty sản xuất phần mềm; Chuyên viên Công nghệ thông tin trong các cơ quan, doanh nghiệp;

– Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng khoa học thuộc lĩnh vực liên quan tới ngành Công nghệ thông tin & Truyền thông tại các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu thuộc các Bộ, ban, ngành;

– Giảng viên Công nghệ thông tin tại các cơ sở đào tạo.

Cơ hội phát triển học tập:

– Học văn bằng thứ hai về ngành thích hợp.

– Tiếp tục học ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ  chuyên ngành Công nghệ thông tin.

53857810_1970822313044132_8853268026284310528_n