Khoa CNTT làm việc với công ty DCV về chương trình giảng dạy

Sau lễ ký kết hợp tác giữa trường Đại học Thủ đô Hà Nội và các doanh nghiệp CNTT với mục đích xây dựng chương trình đào tạo sát với thực tế doanh nghiệp, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, rèn luyện kỹ năng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp sau khi ra trường đồng thời cũng là cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm, phát hiện và đào tạo nhân lực sẵn sàng làm việc, các bên đã xúc tiến cụ thể hóa những nội dung ký kết bằng các hoạt động cụ thể. Mở đầu cho chuỗi hoạt động đó là buổi làm việc diễn ra vào 14h30 ngày 27 tháng 11 năm 2018 tại văn phòng khoa về kế hoạch giảng dạy học phần CNTT cho sinh viên đại học giữa ban chủ nhiệm và các giảng viên trong khoa với đại diện công ty cổ phẩn truyền số liệu Việt Nam (DCV). Hai bên đã đi đến thống nhất một số điểm sau:

 

Phía công ty DCV: Bên công ty sẽ lên kế hoạch về nội dung chương trình (học phần JAVA), các vấn đề CNTT thực tế được mô tả dưới dạng các chủ đề bài tập lớn yêu cầu sinh viên thực hiện. Qua đó sinh viên được thực hiện tất cả các bước trong quy trình xây dựng, phát triển một sản phẩm phần mềm thực sự. Bên công ty cũng sẽ cử chuyên gia tham gia giảng dạy một số nội dung, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dự án CNTT  và kiểm soát tiến độ thực hiện các sản phẩm phần mềm này. Trong quá trình học tập, sinh viên được tạo điều kiện thực tập tại công ty, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và những sinh viên đáp ứng yêu cầu sẽ được ưu tiên tuyển dụng. Công ty cũng cung cấp nhu cầu tuyển dụng cụ thể cùng tiêu chuẩn chi tiết cho các vị trí tuyển dụng.

Phía khoa Công nghệ thông tin: Bên khoa sẽ cử giảng viên tham gia giảng dạy kết hợp với chuyên gia của DCV, hỗ trợ sinh viên kiến thức liên quan để sinh viên hoàn thành sản phẩm phần mềm đồng thời cung cấp cho công ty số lượng, nhu cầu thực tập, việc làm hàng năm của sinh viên.

Buổi làm việc đã diễn ra thành công, mở đầu tốt đẹp cho chuỗi các hoạt động hiện thực hóa hợp tác ký kết giữa Đại học Thủ đô Hà Nội và các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT.

Trần Thị Thu Phương- Khoa CNTTTin khác