Công tác thực tập của sinh viên CNTT tại các doanh nghiệp năm 2019

Thực tập tại các doanh nghiệp là một trong những hoạt động được khoa CNTT rất quan tâm và thực hiện hiệu quả. Năm nay các sinh viên ngành CNTT của khoa đã có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp tại các đối tác lâu năm của khoa, có uy tín trong lĩnh vực CNTT: Công ty cổ phần công nghệ ATO, Công ty truyền thông số Việt Nam DCV, Công ty Hạ tầng viễn thông miền bắc TIN, công ty cổ phân thông tin HAPRO, Công ty MultiMex… Đây cũng là hoạt động thực thi hóa ký kết hợp tác giữa trường Đại học Thủ đô Hà Nội và các doanh nghiệp CNTT.

Sinh viên thực tập tại công ty DCV

Việc thực tập của sinh viên thu được kết quả tốt đẹp, các em được làm quen với môi trường chuyên nghiệp,được áp dụng kiến thức đã học vào thực hiện những dự án CNTT thực tế, tạo tâm thế vững chắc cho công việc trong tương lai.Tin khác